OZE
promotions

100% THƯỞNG CHÀO MỪNG SLOT

100% KM nạp tiền

Nội dung ưu đãi:

Thưởng 100% KM nạp tiền
Tiền gửi tối thiểu 100,000 VND
Tiền thưởng tối đa 2000,000 VND
Loại trò chơi Slots
Doanh thu cược 20x
Số lần tham gia Một lần.

Lưu ý

  • Không lạm dụng khuyến mãi với mọi hình thức
  • Nếu phát hiện người chơi lạm dụng khuyến mãi, nhà cái có quyền khấu trừ toàn bộ số tiền có liên quan đến lạm dụng khuyến mãi.
  • Trường hợp nghiêm trọng nhà cái sẽ đóng băng tài khoản mà không cần báo trước.

hơn

5% THƯỞNG CHÀO MỪNG LIVE
| Thưởng | 5% KM nạp tiền Casino trực tuyến | | --- | --- | | Tiền gửi tối thiểu | 500,000 VND | | Tiền thưởng tối đa | 200,000 VND | | Loại trò chơi |Casino trực tuyến | | Doanh thu cược | 1x | | Số lần tham gia | Mỗi ngày một lần.| #### Lưu ý * Không lạm dụng khuyến mãi với mọi hình thức * Nếu phát hiện người chơi lạm dụng khuyến mãi, nhà cái có quyền khấu trừ toàn bộ số tiền có liên quan đến lạm dụng khuyến mãi. * Trường hợp nghiêm trọng nhà cái sẽ đóng băng tài khoản mà không cần báo trước.
100% THƯỞNG CHÀO MỪNG BẮN CÁ
### 100% KM nạp tiền #### Nội dung ưu đãi: | Thưởng | 100% KM nạp tiền | | --- | --- | | Tiền gửi tối thiểu | 100,000 VND | | Tiền thưởng tối đa | 2000,000 VND | | Loại trò chơi | Bắn Cá | | Doanh thu cược | 20x | | Số lần tham gia | Một lần. | #### Lưu ý * Không lạm dụng khuyến mãi với mọi hình thức * Nếu phát hiện người chơi lạm dụng khuyến mãi, nhà cái có quyền khấu trừ toàn bộ số tiền có liên quan đến lạm dụng khuyến mãi. * Trường hợp nghiêm trọng nhà cái sẽ đóng băng tài khoản mà không cần báo trước.
20% KM nạp mỗi lần
Nội dung khuyến mãi 1. 20% Thưởng mỗi lần nạp không giới hạn 2. Nạp tối thiểu 100 Tiền Gold (tương đương 100,000 vnđ) 3. Không giới hạn tiền thưởng tối đa 4. Đạt đủ điều kiện trên, hệ thống sẽ tự động tiến hành phát thưởng Điều kiện rút tiền Đạt 20 bội cược Doanh thu
NẠP LIÊN TIẾP!
| Thưởng | 50,000 VND | | --- | --- | |Mỗi ngày nạp thấp nhất | 100,000 VND | | Số ngày nạp | Liên tiếp 5 ngày | | Số lần tham gia | Không giới hạn | | Điều kiện rút tiền | Không giới hạn | | Doanh thu cược | 8x | #### Lưu ý * Không lạm dụng khuyến mãi với mọi hình thức * Nếu phát hiện người chơi lạm dụng khuyến mãi, nhà cái có quyền khấu trừ toàn bộ số tiền có liên quan đến lạm dụng khuyến mãi. * Trường hợp nghiêm trọng nhà cái sẽ đóng băng tài khoản mà không cần báo trước. * Liên tiếp trong 5 ngày, mỗi ngày đạt đủ số tiền nạp yêu cầu có thể nhận ngay điểm miễn phí! * Ưu đãi này không giới hạn số lần tham gia, nhưng mỗi lần cần nạp liên tiếp 5 ngày mới có thể nhận thưởng * Sau khi nạp đủ 5 ngày sẽ nhận ngay điểm thưởng, vòng cược chỉ cần đạt đủ 8 lần có thể rút tiền
NẠP LIÊN TIẾP!
| Thưởng | 500,000 VND | | --- | --- | |Mỗi ngày nạp thấp nhất | 500,000 VND | | Số ngày nạp | Liên tiếp 5 ngày | | Số lần tham gia | Không giới hạn | | Điều kiện rút tiền | Không giới hạn | | Doanh thu cược | 15x | #### Lưu ý * Không lạm dụng khuyến mãi với mọi hình thức * Nếu phát hiện người chơi lạm dụng khuyến mãi, nhà cái có quyền khấu trừ toàn bộ số tiền có liên quan đến lạm dụng khuyến mãi. * Trường hợp nghiêm trọng nhà cái sẽ đóng băng tài khoản mà không cần báo trước. * Liên tiếp trong 5 ngày, mỗi ngày đạt đủ số tiền nạp yêu cầu có thể nhận ngay điểm miễn phí! * Ưu đãi này không giới hạn số lần tham gia, nhưng mỗi lần cần nạp liên tiếp 5 ngày mới có thể nhận thưởng * Sau khi nạp đủ 5 ngày sẽ nhận ngay điểm thưởng, vòng cược chỉ cần đạt đủ 15 lần có thể rút tiền