OZE
invite_friends_activity

Giới thiệu Bạn bè

Giới thiệu bạn bè

  1. Mời bạn bè nhập mã giới thiệu.
  2. Cả hai đều có lịch sử nạp tiền.
  3. Người được giới thiệu và người giới thiệu phải có tổng lịch sử nạp tiền thấp nhất 200K
  4. Tặng 1888 kim cương cho cả 2: người được giới thiệu và người giới thiệu Người được giới thiệu chỉ được mặc định duy nhất 1 người giới thiệu Phù hợp điều kiện trên, hệ thống sẽ phát thưởng vào 2:00 ngày hôm sau
  5. Ngoài ra, bạn sẽ được nhận thêm % hoa hồng từ Doanh thu cược bạn bè của bạn. ( % hoa hồng tùy theo level người chơi)
  • Chỉ áp dụng khi tham gia trò chơi và có doanh thu cược tối thiểu, hệ thống mới công nhận là hợp lệ, nếu không sẽ coi như không hợp lệ và không được tính phí hoa hồng.